Eetstoornissen (30 oktober)

Ben je veel met (niet) eten of je gewicht bezig of voortdurend bang dik te worden? Dan heb je eetproblemen. Als deze je zo in beslag gaan nemen dat je op meerdere levensgebieden vastloopt kun je geleidelijk een eetstoornis ontwikkelen.


Volgens de huidige opvattingen ontstaan eetstoornissen door een combinatie van factoren zoals erfelijkheid, karakter, psychologische en lichamelijke kenmerken. Ook invloeden vanuit de omgeving spelen een rol, zoals opvoeding en familiaire en sociaal-culturele factoren. Er bestaan verschillende eetstoornissen, elk met hun eigen kenmerken. De bekendste daarvan zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuienstoornis, maar er zijn er meer.


Eigenlijk heeft een eetstoornis niet veel te maken met eten, dun of dik zijn maar met hoe je omgaat met jezelf, anderen en de wereld om je heen. Met een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, gevoelens van onzekerheid, angst, schaamte, schuld en eenzaamheid. Je stelt hoge eisen aan jezelf en anderen en hebt behoefte aan houvast en controle.


Het hebben van een eetstoornis grijpt diep in in het leven. Er zijn niet alleen psychosociale gevolgen, zoals eenzaamheid en sociaal isolement. Ook de lichamelijke gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Vaak zijn mensen met een eetstoornis hiervan niet bewust. Een eetstoornis is een serieuze ziekte, die behandeld moet worden.


Tijdens deze voorlichtingsavond vertellen ervaringsdeskundigen hoe het is een eetstoornis te hebben en hoe zij hun herstel vormgeven. Een professional gaat in op de huidige inzichten met betrekking tot eetstoornissen, informeert over het beschikbare hulpaanbod en geeft adviezen. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen.


Praktische informatie

Datum: maandag 30 oktober 2017

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Vredeskerk, van Vollenhovekade 24, 2313 GG Leiden

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig


home