Haperende hersenen (01 november)

Volgens sommige neurowetenschappers wordt de persoonlijkheid van de mens vooral bepaald door de hersenen. Sterker nog, iemands persoonlijkheid ligt volgens sommigen al vast in de baarmoeder.

 

Men zou daarom geen onderscheid moeten maken tussen psychische stoornissen en ´organische´ hersenziekten, zoals multiple sclerose of de ziekte van Parkinson. Maar als dat zo is, heeft het dan zin om mensen met psychische problemen jarenlang te behandelen met psychotherapie?

 

Een neurowetenschapper die zelf patiënt werd begeleidt u op een tocht langs de verschillende structuren waaruit de hersenen bestaan en staat stil bij het belang ervan voor ons dagelijks functioneren. Ze belicht de kwetsbaarheden van de hersenen, maar ook het grote aanpassingsvermogen ervan.

 

Waarom kunnen we op een scan niet zien of iemand ADHD heeft? Waarom kun je gaan trillen door het gebruik van antipsychotica? Missen mensen met een depressie inderdaad een stofje in hun hersenen? Deze en heel veel andere vragen komen aan de orde. Een avond vol feiten en weetjes over het belangrijkste orgaan van ons lichaam.

 

Uiteraard kunnen er vragen worden gesteld.

 

Praktische informatie

Datum: woensdag 1 november 2017

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Ruimte Plus, Merelhof 7-11, 2251 DA Voorschoten

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig


home