Pijn en Psyche (06 november)

Geen mens ontkomt in het leven aan het verschijnsel pijn. Pijn kent echter veel variaties, kan bijvoorbeeld fysiek of psychisch zijn. Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden is dat tussen acute of chronische pijn.


Acute pijn duurt kort en heeft de functie van een signaal. Het waarschuwt dat er ergens in het lichaam een probleem is zodat je in actie komt. Je trekt bijvoorbeeld je hand terug van de hete kachel en wrijft op de pijnlijke plek. In de toekomst blijf je er vanaf om de oorzaak van de pijn te voorkomen.


Chronische pijn is pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt. Een medische oorzaak is er vaak niet (meer) voor te vinden. Als de pijn al een signaalfunctie had, dan is deze verloren gegaan. Deze pijn wordt ook wel aangeduid met de afkorting SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

 

SOLK vormen vaak een ernstige belasting voor degenen die eronder lijden en hun naasten. Juist doordat duidelijkheid over de diagnose ontbreekt kan men zich onbegrepen gaan voelen, en niet serieus genomen, met alle gevolgen van dien.


Psychische (mentale of emotionele) pijn wordt veroorzaakt door hetgeen mensen hebben meegemaakt en de betekenis die ze daaraan hebben gegeven. Deze pijn kan weer leiden tot stress en fysieke pijn, zoals hoofdpijn, spierpijn, concentratieverlies, slapeloosheid, vermoeidheid, maar ook tot depressie.


Tijdens deze avond gaan deskundigen in op onverklaarde pijnklachten en de relatie met psychische klachten. Ook gaan zij in op het hulpaanbod. Ervaringsdeskundigen vertellen over hun persoonlijke ervaringen met pijn en hoe zij daar mee omgaan. U krijgt uiteraard de gelegenheid uw vragen te stellen.


Praktische informatie:

Datum: 6 november 2017

Tijd: 19.30 uur

Locatie: restaurant de Vrienden, Uranusstraat 500, Alphen aan den Rijn

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig


home