Voorlichtingen

Contact

Voor vragen over voorlichtingsavonden, gastlessen of andere bijeenkomsten, of over vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige, neem contact op met: Katrien van Meel via kvanmeel@ggz-informatiepunt.nl  of 06-13 16 4174.

 

Voorlichtingsavonden

Onder de noemer GGz Voorlichting organiseert het GGz Informatiepunt i.s.m. GGz Rivierduinen en PSYQ informatie avonden rondom een bepaald thema, meestal rondom een specifieke psychische aandoening. Een ervaringsdeskundige spreker vertelt vanuit eigen ervaring hoe het is om te leven met deze aandoening, terwijl een spreker uit het werkveld in gaat op kenmerken, beloop, oorzaken en behandelingen. Soms is ook een familie ervaringsdeskundige aanwezig. De bijeenkomsten worden op maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in Leiden, Katwijk, Lisse en Alphen a/d Rijn. Zij zijn voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig. Voor een overzicht zie de agenda in de rechter kolom van deze website.

Gastlessen

Het GGz Informatiepunt verzorgt op aanvraag gastlessen voor lager en voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteiten. De gastlessen worden gegeven door ervaringsdeskundige vrijwilligers (zie kopje ‘Derde Kamer’). In overleg met de docent stellen we een programma op maat samen. Voorbeelden van thema’s zijn: Hoe zorg je voor een gezonde geest, Depressie bij jongeren, Leven met een psychische aandoening, Hoe herstel je van psychische aandoeningen, Gebruik van het crisissignaleringsplan, Medicijnen voor psychische klachten, Opgroeien bij ouders met psychiatrische problematiek, Wat is een goede hulpverlener?, Opname in een psychiatrisch ziekenhuis etc. Wij zijn vertrouwd met diverse onderwijsvormen, van colleges voor grote groepen tot intieme speed-dates of interactieve panel-discussies. Voor de gastles vragen wij een bijdrage voor de vrijwilliger (15,00 Euro per spreker per les).

Overige bijeenkomsten

Naast bovengenoemde activiteiten organiseert het GGz Informatiepunt ook thema bijeenkomsten rondom een bepaald onderwerp dat relevant is voor de GGz. Vaak doen wij dat in samenwerking met andere organisaties of werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de Vriendendienst, sociale wijkteams in Leiden, de vrijwilligersacademie, tHUIS. Hier een greep uit de thema’s die wij in het afgelopen jaar hebben verzorgd: Stigma rond psychische aandoeningen en zelfstigma, Eenzaamheid en isolement, Ouderschap, kinderwens en psychiatrie, Vriendschap.

De Derde Kamer

De ervaringsdeskundige voorlichters van het GGz Informatiepunt noemen zichzelf de ‘Derde Kamer’. Zij spelen een sleutelrol bij al onze voorlichtingsavonden, gastlessen voor onderwijsinstellingen en thema-bijeenkomsten. De leden zijn vrijwilligers met uiteenlopende leeftijden en achtergronden. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij allemaal ervaring hebben als cliënt in de GGz. Ze hebben workshops en trainingen gevolgd waarin zij hebben geleerd om deze ervaringen op een deskundige manier  in te zetten om anderen te ondersteunen en adviseren. In 2017 zal de Derde Kamer uitgebreid worden met jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Zij gaan zich richten op voorlichting op middelbare scholen.

home