Depressie

Mensen met een depressie zijn langdurig somber en lusteloos. Zij ervaren geen plezier meer in het leven. 

Er is lang niet altijd een duidelijke reden te vinden voor de gedeprimeerde stemming. Als deze toestand langer dan twee weken aanhoudt en gepaard gaat met een aantal lichamelijke symptomen, spreekt men van een depressie.
Een depressie wordt gediagnosticeerd wanneer iemand voldoet aan één van de twee volgende criteria: gedeprimeerde stemming (1) of verlies van belangstelling of plezier (2).
Het volstaat om één van deze twee symptomen te hebben mits deze gepaard gaat met tenminste vier van de volgende symptomen:
Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag.
Het meest typische symptoom is somberheid. De persoon is triest, voelt zich down, soms zonder een reden daarvoor te kunnen bedenken. Het is hierbij belangrijk een onderscheid te maken tussen het gevoel van triestheid dat iedereen soms overkomt. Mensen met een depressie ervaren een diepe, niet eindige pijn, waarbij zij het gevoel hebben dan het nooit meer goed komt.
Lusteloosheid
Een duidelijke daling van belangstelling aan plezierige activiteiten. Er blijkt niets meer in het leven te zijn dat nog plezier kan geven.
Vermoeidheid
Een chronisch gevoel van vermoeidheid kan voorkomen of een aanhoudend gebrek aan energie. Zelfs simpele taken in het dagelijkse leven blijken een hoop energie te vergen. De persoon heeft vaak het gevoel steeds weer te moeten rusten.
Verstoord slaappatroon
Symptomen rond het slapen verschillen per persoon. Sommige mensen met een depressie willen de hele dag slapen. Anderen kunnen helemaal niet tot rust komen en liggen dagenlang wakker. Sommige mensen met een depressie worden heel vroeg wakker en kunnen daarna niet meer in slaap vallen.
Verstoord eetpatroon
Mensen met een depressie verschillen ook in hun eetpatroon. Sommige personen raken hun eetlust helemaal kwijt, anderen gaan juist veel meer dan normaal eten. Dit kan leiden tot duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
Veranderingen in activiteit
Ook in het activiteitenniveau zijn verschillen te zien. De ene persoon heeft het gevoel absoluut niets meer te kunnen doen en zelfs gemakkelijke taken kunnen onoverkomelijke uitdagingen betekenen. De andere wordt juist hyperactief en heeft het gevoel niet stil te kunnen blijven zitten.
Gevoelens van schuld of hulpeloosheid
Een persoon met een depressie kan zich niet voorstellen dat het ooit beter wordt of voelt zich schuldig over dat men depressief is.
Verminderd concentratievermogen
Mensen met een depressie lukt het vaak niet meer hun aandacht op iets te richten. Het blijkt bijvoorbeeld moeilijk zich te kunnen concentreren op een stuk tekst, bijvoorbeeld de krant of een boek. Vaak wordt het ook moeilijk om voldoende aandacht op te brengen om een beslissing over iets te nemen.
Suïcidale gedachten
Mensen met een depressie denken vaak na over de dood en over zelfdoding. Ongeveer tien procent van de mensen met een depressie overlijdt door zelfdoding.
 
Om van een depressie te kunnen spreken moeten deze symptomen zo sterk aanwezig zijn dat mensen ernstig belemmerd worden in hun sociaal en beroepsmatig functioneren. Er is bijvoorbeeld geen behoefte en belangstelling meer voor sociale contacten of de persoon kan de energie niet opbrengen om naar werk of school te gaan.
 
Oorzaken
Er kunnen verschillende redenen zijn voor het ontstaan van een depressie. Zo kunnen bepaalde gebeurtenissen in het leven leiden tot een depressie (bv het verlies van een naaste of een scheiding) maar ook persoonlijkheidsproblematiek of lichamelijke klachten kunnen leiden tot een depressie. Vaak spelen meerdere factoren een rol. Het is lang niet altijd eenvoudig om de psychologische oorzaak of aanleiding van een depressie op te sporen. Regelmatig is er geen duidelijke aanwijsbare oorzaak.
 
Behandeling
Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden met vaak een gunstig resultaat. De behandeling kan bestaan uit praten en/of medicatie. De laatste jaren zijn er ook alternatieve methoden ontwikkeld waaronder runningtherapie en mindfulness-training. Bij winterdepressie kan lichttherapie positief werken. Mensen met een zeer ernstige depressie die niet reageert op de gewone behandeling komen in aanmerking voor Electro Convulsie Therapie (ECT).
 
Voor meer informatie over depressie, de oorzaken en behandelingsmogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.


Terug naar het overzicht

home