Posttraumatische stressstoornis

Mensen die een trauma hebben meegemaakt en het niet lukt dit te verwerken hebben mogelijk PTSS, posttraumatische stressstoornis.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een stoornis die ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, die levensbedreigend zijn of waarbij ernstig lichamelijk letsel dreigde.
PTSS is een angststoornis en moet niet worden verward met het normale verwerkingsproces na een traumatische gebeurtenis. Bij de meeste mensen verdwijnen de emotionele gevolgen van een trauma na enkele maanden, voor een persoon met PTSS is dat niet het geval.
Mensen met PTSS hebben maanden of jaren na afloop van het trauma nog allerlei klachten. Soms ontstaan de klachten pas jaren na het trauma.

De volgende symptomen komen voor bij PTSS:
Herbeleving is het meest  typerende symptoom. De persoon begint als reactie op bepaalde stimuli die aan de gebeurtenis herinneren, die traumatische situatie opnieuw te beleven. Hiermee worden niet alleen herinneringen bedoeld. De persoon beleeft echter gevoelens en percepties precies zoals ze  tijdens het trauma hebben plaatsgevonden. Deze flashbacks kunnen door een iets in de omgeving opgewekt worden, bijvoorbeeld een geur die men tijdens de traumatische gebeurtenis ook hebben geroken.  
Nachtmerries maken ook deel uit van het symptoom herbeleving. De persoon droomt van de traumatisch gebeurtenis. Deze domen zijn vaak heel beangstigend en verontrustend. Dat het trauma onbewust tijdens slapen weer aan bod komt laat zien dat de persoon de gebeurtenis nog niet heeft verwerkt.
Vermijding van herinneringen is een strategie die de persoon vaak probeert toe te passen. Omdat de herinneringen aan de gebeurtenis pijnlijk zijn, worden personen, plaatsen of activiteiten vermeden die aan het trauma herinneren. Vaak leeft men op de automatische piloot en heeft men last van gevoelloosheid. Als het toch gebeurt dat de persoon met een prikkel, die het trauma symboliseert, wordt geconfronteerd dan reageert men heel heftig. Sommige mensen met PTSS laten een duidelijke daling in interesse of deelname aan belangrijke activiteiten zien. Ze hebben vaak het gevoel dat hun toekomst beperkt is en verwachten geen normale levensduur.
Ernstige prikkelbaarheid en slaapstoornissen zijn vaak te zien bij een persoon die aan PTSS lijdt. De persoon heeft  moeite met het in slaap vallen of doorslapen. Woede-uitbarstingen en extreme irritatie komen  voor. Sommige personen lijden onder concentratieproblemen of ervaren ernstige schrikreacties.
 
Behandeling
De behandeling kan bestaan uit psychotherapie en/of medicatie. Op dit moment wordt EMDR veel toegepast als behandelingsmethode.

Verder wordt een divers spectrum aan medicatie voorgeschreven om de symptomen van angst te onderdrukken: antidepressiva, slaapmiddelen en angstremmers.


Terug naar het overzicht

home