Wie zijn wij?

Het GGz Informatiepunt Holland Rijnland is een laagdrempelig, herkenbaar en centraal gelegen informatiepunt en het functioneert onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de zorg.
Wij verstrekken informatie en geven advies over verschillende onderwerpen met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie. Verder verwijzen wij naar regionale en landelijke belangen-organisaties en instanties.
In het informatiecentrum zijn voorlichters aanwezig die u gratis van informatie kunnen voorzien. Het team van voorlichters bestaat uit vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid en een professionele kracht.

home