Wat is de GGZ?

Geestelijke gezondheidszorg, afgekort GGZ, is de zorg die de Nederlandse overheid biedt, gericht op psychische aandoeningen. Vormen van psychische hulp kunnen uiteenlopen van hulp bij depressieve gedachten, zelfmoordpreventie, verslaving, psychoses en vele andere psychische aandoeningen. Omdat de psychische aandoeningen erg uiteenlopen, is de geestelijke gezondheidszorg opgedeeld in verschillende gradaties. Lees hieronder meer over de types zorg de GGZ biedt en voor welke psychische aandoeningen de GGZ hulp biedt.

 

Welke types GGZ?

Voor informatie over psychische zorg en lichte psychische klachten kun je bij een huisarts terecht. Personen met matige of zware klachten kunnen worden doorverwezen naar de GGZ. Deze is opgedeeld in twee types. Allereerst de basis GGZ, waar personen met lichte tot matige psychische klachten worden behandeld. Ten tweede de gespecialiseerde GGZ., voor personen met zwaardere psychische aandoeningen. Behandelprojecten kunnen kort, middel, intensief of chronisch zijn. Het is daarbij ook mogelijk om behandeld te worden in een psychiatrische instelling. Vaak is deze opname vrijwillig, maar in sommige gevallen is een gedwongen opname nodig. Daarnaast is het ook mogelijk om anonieme hulp te krijgen via het internet. Dit is speciaal om de drempel te verlagen voor mensen die het lastig vinden om hulp te zoeken. Zorg voor personen onder de 18 jaar volgt een ander traject dan dat voor volwassenen. Jeugd GGZ biedt verschillende types zorg zoals gedragstherapie, begeleiding voor gezinnen, begeleiding op school, persoonlijke hulp, specialistische zorg etc.

 

Psychische aandoeningen

Wanneer de GGZ personen behandelt wordt er als eerst gekeken naar symptomen en klachten. Vaak komen personen eerst bij de huisarts terecht, maar ze kunnen ook direct in contact komen met de GGZ. Bij de huisarts kan er (soms in combinatie met de hulp van een GGZ praktijkondersteuner) een voorlopige diagnose worden gegeven. Een daadwerkelijke diagnose van de psychische aandoening wordt afgegeven door een psycholoog of psychiater. Voor dit soort psychische stoornissen kun je denken aan eetstoornissen, dwangstoornissen, negatieve gedachten of een depressie, een bipolaire stoornis, stoornissen op het autistische spectrum, angststoornissen en noem zo maar op. √Čen op de vijf volwassenen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Personen tussen de 18 en 35 kampen het vaakst met een middelenstoornis (verslaving). Tussen de 35 en 45 zijn angststoornissen veel voorkomend en tussen de 45 en 55 zijn dit vaak stemmingsstoornissen.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de GGZ? Neem dan gerust contact met ons op.